Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

Ons doel is in algemene zin het bevorderen van de kennis over en de toepassing van agrobosbouw in ons land.