Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

Onze diensten en producten


Iedereen kan natuurlijk bij ons terecht voor informatie over agrobosbouw, zelf brengen we allerlei informatie (wetenschappelijke ontwikkelingen, beleid, subsidie-ontwikkelingen, wet- en regelgeving) actief onder de aandacht van alle voor deze agro-ecologische vorm van landbouw relevante partijen.

Verder begeleiden we initiatiefnemers op het gebied van agrobosbouw:

We ondersteunen boeren en andere landeigenaren die concreet aan de slag willen gaan met agrobosbouw op (landbouw)grond met een plan van aanpak, waarbij specifieke kennis vanuit ons brede netwerk kan worden ingeschakeld.  

We begeleiden (semi-)overheden (uiteenlopend van gemeentes en provincies tot waterleidingbedrijven) bij de toepassing van agrobosbouw in planontwikkeling en uitvoering.

We verrijken projectontwikkelaars en gebiedsontwikkelaars met ideeën over landschapsinclusiviteit, alternatieve groenstructuren ten behoeve van klimaat, waterberging of in de vorm van overgangszones (zie bijvoorbeeld ons concept landerijgoed: natuur <> stad, landbouw <> stad, natuur <> landbouw)