Coöperatie Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

de coöperatie

De Coöperatie Agrobosbouw NL heeft als doelstelling 'het genereren van samenhang tussen landbouw en natuur door toe te werken naar een veerkrachtig en economisch rendabel voedselsysteem dat dient als drager van biodiversiteit, ecologische functionaliteit, werkgelegenheid en maatschappelijke gebruiks- en belevingswaarden.' 

makelen

makelen: door zijn bemiddeling tot stand brengen                                                                                                                                         uit: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

Makelen gaat wat ons betreft in essentie om verbinden, om mensen bij elkaar brengen. Vanuit een lokale of regionale omgeving gaan we als coöperatie dan ook op zoek naar partijen die op enigerlei wijzen betrokken kunnen c.q. willen zijn bij een project op het gebied van agrobosbouw, uiteenlopend van buurtbewoners en agrarische en andere ondernemingen tot overheids-, onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen. De coöperatie zoekt actief naar projecten en daarbij passende financieringsmogelijkheden, betrekt belanghebbenden en schakelt experts en mensen met ervaring in. 

Parallel daaraan gaat de Exploitatiemaatschappij Agrobosbouw NL op zoek naar partijen die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de keten, ieder vanuit de eigen kennis en kunde. Daartoe brengt deze exploitatiemaatschappij al direct vanaf het begin de totale keten zoveel mogelijk in kaart om bij de opzet en uitbouw ervan de juiste partijen te kunnen betrekken. Beide, coöperatie én exploitatiemaatschappij, sterven ernaar om kennis en kunde te delen met en tussen de projecten waarbij ze zijn betrokken (geweest), zodat er lerende ondernemingen bestaan, waar leden kennis en ervaring kunnen brengen en halen.

agrobosbouw, uiteenlopend van buurtbewoners en agrarische en andere ondernemingen tot overheids-, onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen. De coöperatie zoekt actief naar projecten en daarbij passende financieringsmogelijkheden, betrekt belanghebbenden en schakelt experts en mensen met ervaring in.  Makelen gaat wat ons betreft in essentie om verbinden, om mensen bij elkaar brengen. Vanuit een lokale of regionale omgeving gaat de coöperatie op zoek naar partijen die op enigerlei wijzen betrokken kunnen c.q. willen zijn bij een project op het gebied van agrobosbouw, uiteenlopend van buurtbewoners en agrarische en andere ondernemingen tot overheids-, onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen. De coöperatie zoekt actief naar projecten en daarbij passende financieringsmogelijkheden, betrekt belanghebbenden en schakelt experts en mensen met ervaring in.