Coöperatie Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

22 september 2017

Op de door het Waterschap Rivierenland in Tiel georganiseerde Eureka!thon kwam als winnaar de pitch met als titel 'de levende dijk' uit de bus van een divers samengesteld team met daarin ook een vertegenwoordiging van de Coöperatie Agrobosbouw NL. Kern van de pitch werd gevormd door een pilot rondom een biologisch veeteeltbedrijf gelegen in de uiterwaarden van de Maas. Later meer hierover. 

5 oktober 2017

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek komt naar voren dat agrobosbouw bij de huidige klimaatverandering een veerkrachtigere vorm van grondgebruik is en meer CO2 zal vasthouden en opnemen dan gangbare landbouw.